Fatsa Çevreyolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

Köseköy-Gebze Hızlı Tren

Yapım Kontrolluğu Hiz.

Sarıkaya-Akdağmadeni Yolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

Karayolları 5. Bölge Yol Ağı

Yapım Kontrolluğu Hiz.

Alanya-Gazipaşa Çevre Yolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

TOKİ 15.Paket

Müşavirlik Hizmetleri

MEB Enerji Verimliliği

Müşavirlik Hizmetleri

Sarıkaya - Akdağmadeni Yolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz. 
 
 
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü
  
İşin Süresi: 08.08.2008 - devam ediyor
 
Hizmetler:       
- Harita üretimi
- Yol projesi
- Sanat yapıları
- Araştırma hizmetleri
- Trafik projesi
- Proje tanıtım dosyası
- Kesin proje raporu 
 
Teknik Bilgi:
(Sarıkaya-Sorgun) Ayr. - Akçakışla - Akdağmadeni arasında 53 km uzunluğundaki güzergah 18 adet kavşak tasarımı içermektedir. Proje aşağıdaki tasarım disiplinlerini kapsamaktadır: Harita İşleri; Kontrol noktalarının istikşaf ve idare onayının alınması, Kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü, hesabı ile koordinat dönüşüm hesaplarının yapılması, kontrol raporlarının idare’ye verilmesi, Arazi etüdü ve sayısal arazi modeli ile harita üretimi. Yol projesi; Proje geometrik elemanları ve raporunun hazırlanması, Hidrolik ve hidrolojik etütlerin yapılması, Enkesit gabari çizimlerinin oluşturulması, iksa istinat duvarlarının belirlenmesi ve kübaj brükner hesaplarının yapılması, Kavşak ve bağlantı yollarının belirlenmesi, şevli plan ve profilleri ile detay paftalarının çizilmesi, Drenaj hesaplarının yapılması ve drenaj projeleri ile drenaj detay paftalarının çizilmesi, Proje Sonu raporunun ve metraj dosyasının hazırlanması, Kesin Projenin İdare’nin onayına sunulması. Sanat Yapıları;  Köprü, üstgeçit, altgeçit, menfez ön ve kesin projelerinin hazırlanması. Araştırma Hizmetleri; Jeolojik etüt ve raporu, Hidrojeolojik etüt ve raporu, Müh.Jeo. etüt ve raporu, Jeolojik-jeoteknik arastırma programı ve uygulaması, Jeolojik-jeoteknik etüt ve projelendirme raporu, Geoteknik projelendirme raporu, Üstyapı etüt ve projelendirme raporu. Trafik projesi; Trafik projelerinin yapılması,Trafik proje raporu ve metraj hazırlanması, projenin İdare’ye sunumu. Proje Tanıtım Dosyası; ÇED yapılmasının gerekli olup olmadığı kararı için. Kesin Proje Raporu; Kesin proje raporunun kesin kabul için İdare’ye sunumu.