Fatsa Çevreyolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

Köseköy-Gebze Hızlı Tren

Yapım Kontrolluğu Hiz.

Sarıkaya-Akdağmadeni Yolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

Karayolları 5. Bölge Yol Ağı

Yapım Kontrolluğu Hiz.

Alanya-Gazipaşa Çevre Yolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz.

TOKİ 15.Paket

Müşavirlik Hizmetleri

MEB Enerji Verimliliği

Müşavirlik Hizmetleri

Fatsa Çevreyolu

Etüt ve Proje Mühendislik Hiz. 
 
 
İşveren: Karayolları Genel Müdürlüğü 
 
İşin Süresi: 17.08.2017 - devam ediyor
 
Hizmetler:
- Harita üretimi
- Yol projesi
- Sanat yapıları
- Tünel projesi
- Araştırma hizmetleri
- Trafik projesi
- Proje tanıtım dosyası
- Kesin proje raporu
   
Teknik Bilgi:
22 km uzunluğundaki Fatsa çevre yolu 5 adet kavsak, 5 adet tünel (10623m) ve 3 adet köprü tasarımı içermektedir. Proje aşağıdaki tasarım disiplinlerini kapsamaktadır: Harita İşleri;Trafik projelerinin yapılması,Trafik proje raporu ve metraj hazırlanması, projenin İdare’ye sunumu Kontrol noktalarının istikşafı ve idare onayının alınması, Kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü, hesabı ile koordinat dönüşüm hesaplarınınn yapılmas, kontrol raporlarının idare’ye verilmesi, Arazi etüdü ve say sal arazi modeli ile harita üretimi. Yol Projesi; Proje geometrik elemanları ve raporunun hazırlanması, Hidrolik ve hidrolojik etütlerin yapılması, Enkesit gabari çizimlerinin oluşturulması, iksa istinat duvarlarının belirlenmesi ve kübaj brükner hesaplarının yapılması, Kavşak ve bağlantı yollarının belirlenmesi, şevli plan ve profilleri ile detay paftalarının çizilmesi, Drenaj hesaplarının yapılması ve drenaj projeleri ile drenaj detay paftalarının çizilmesi, Proje Sonu raporunun ve metraj dosyasının hazırlanması, Kesin Projenin İdare’nin onayına sunulması. Sanat Yapıları; Köprü, üstgeçit, altgeçit, menfez ön ve kesin projelerinin hazırlanması. Tünel Tasarımı; Önproje, Geometrik tasarım, Kesin proje. Araştırma Hizmetleri; Jeolojik etüt ve raporu, Hidrojeolojik etüt ve raporu, Müh.Jeo. etüt ve raporu, Jeolojik-jeoteknik arastırma programı ve uygulaması, Jeolojik-jeoteknik etüt ve projelendirme raporu, Geoteknik projelendirme raporu, Üstyapı etüt ve projelendirme raporu. Trafik Projesi; Trafik projelerinin yapılması,Trafik proje raporu ve metraj hazırlanması, projenin İdare’ye sunumu. Proje Tanıtım Dosyası; ÇED yapılmasının gerekli olup olmadığı kararı için. Kesin Proje Raporu; Kesin proje raporunun kesin kabul için İdare’ye sunumu.